Školící centrum

Naším cílem je ochrana podnikatelů

Mgr. Tomáš Pelikán

Tomáš Pelikán je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.

Absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy v roce 1998 a následně působil 7 roků v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges, nejprve jako advokátní koncipient a po advokátních zkouškách, které v roce 2002 složil s výtečným prospěchem, jako advokát.

Ve své praxi se dlouhodobě specializuje na obchodní, občanské a rodinné právo a na sporovou agendu včetně obhajoby ve věcech trestních. Tomáš Pelikán se na základě volby odborné poroty umístil na druhém místě v soutěži společnosti epravo.cz Právník roku 2005 v oboru nemovitostí.

V oblasti obchodního práva Tomáš Pelikán poskytoval právní poradenství při celé řadě velkých fúzí a akvizic včetně privatizací velkých podniků, koupě podniků z konkursní podstaty, restrukturalizací společností a dalších variant řešení úpadku.

Jako právní poradce se účastnil mnoha transakcí v oblasti finančního práva, zejména transakcí zahrnujících emise dluhopisů, veřejné nabídky cenných papírů zahraničních fondů, nabídky převzetí a jiné obchody s cennými papíry. Při poskytování právních služeb předním bankám, pojišťovnám, obchodníkům s cennými papíry a pojišťovacím zprostředkovatelům zúročoval své dlouholeté zkušenosti se syndikovaným financováním, pojištěním průmyslových celků a dalšími bankovními obchody a pojišťovacími instrumenty.

Tomáš Pelikán se dále zabývá bytovým právem a právem nemovitostí. V této praxi může vycházet i ze své zkušenosti z aktivního působení v představenstvu bytového družstva, jehož byl 12 let předsedou. Mgr. Pelikán se též již od studií zaměřuje na právo ochrany spotřebitele, kterému se věnuje ve své publikační činnosti a účastní se expertních jednání a mezinárodních konferencí.

Tomáš Pelikán je předním specialistou na sporovou agendu, před soudem zastupuje velké korporace i fyzické osoby, a to jak v řízeních občanskoprávních, tak v řízeních trestních či řízeních o správních žalobách proti rozhodnutím orgánů veřejné správy. Má rozsáhlé zkušenosti též s exekučním a insolvenčním řízením.

Tomáš Pelikán je též vedoucím týmu zaměřeného na rodinné právo a poskytuje právní služby ve věcech rozvodů manželství, úpravy poměrů k nezletilým dětem (spory o výživné, péči o děti a styk s dětmi), vypořádání společného jmění manželů, přípravy manželských a předmanželských smluv a v souvisejících záležitostech, v nichž patří k uznávaným expertům.

Tomáš Pelikán hovoří plynně česky a anglicky.