Školící centrum

Naším cílem je ochrana podnikatelů

Obchodní podmínky

Toto jsou závazné obchodní podmínky serveru www.skolenifox.cz (dále jen „ školení FOX“). Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi provozovatelem DYN LOCK s.r.o., IČ: 09049100, sídlem Českolipská 400/20, Střížkov, 190 00 Praha 9 na straně poskytovatele (dále jen „poskytovatel“) a klientem (dále jen „klientem“) na straně kupujícího. Tyto obchodní podmínky jsou návrhem smlouvy o poskytování služeb formou školení navazující na cenovou nabídku.

Cenové podmínky

Seznam služeb/školení zobrazovaný na školení FOX,  je chápán jako návrh smlouvy o poskytování služeb (dále jen „školení“). Školení obsahuje prodejní cenu včetně DPH.

Podmínky a možnosti úhrady

Platba je možná převodem a kartou on-line. Klient platí za školení převodem nebo kartou. Platba běžným bankovním převodem – úhradu provede klient na účet poskytovatele nejpozději do 3 pracovních dnů nebo předchozího dne, kdy se má školení uskutečnit. Nedojde-li ke včasnému uhrazení objednaného školení, je objednávka automaticky stornována a školení nebude poskytnuto.

Předmět školení

Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi školení a klient se zavazuje poskytovateli za poskytnutí školení zaplatit platbu.

Místem plnění bude školící prostor na adrese FOX školící centrum, Havlíčkovo náměstí 1439/33, 252 19 Rudná u Prahy, není-li smluvními stranami předem písemně dohodnuto jinak.