Školící centrum

Naším cílem je ochrana podnikatelů

Psychologická oblast – Covid-19

  • Datum a čas konání kurzu: 19. 1. 2022 9:00 - 14:00
  • Místo konání: Rudná u Prahy

Zaměření kurzu

Podnikání v dnešní post-covidové době vyžaduje zcela jiné znalosti, schopnosti a dovednosti. Je třeba zásadně jiná úroveň podnikatele, který se dokáže vyrovnat s extrémně nestálou dobou a zároveň s klesající lidskou ochotou pro zodpovědnou činnost. Takový podnikatel v sobě musí rozvinout vnitřní zdroje, které mu zaručí úspěch v této době. Je potřeba proniknout do svého nitra a ovládnout psychologii nové úrovně. To vám umožní mnohem lépe řídit sebe i ostatní směrem k úspěchu s minimem energie a vnějších zdrojů. Stanete se silným, vyrovnaným jedincem, který drží život pevně ve svých rukách.

· Zcela nový pohled na mozek a mysl

· Jak budovat vnitřní sílu podnikatele

· Jak probudit a využít potenciál vaší mysli na maximum

· Pochopení mechanismu stresových reakcí a jak je v mžiku ukončit

· Jak dosáhnout silné emoční rovnováhy v několika sekundách

· Jak se zbavit pocitů viny v osobním i profesním životě

· Jak mobilizovat skryté podvědomé zdroje za účelem naplnění vašich cílů

· Jak úspěšně modelovat budoucnost podniku a jak usadit zaměstnance do tohoto rámce

· Jak motivovat lidi, aby dělali přesně to, co je prospěšné pro vaše podnikání

· Jak budovat silné komunikační dovednosti a mít vliv

· Jak probouzet v lidech vnitřní zapálení a nadšení pro věc

Rezervace kurzu

Rezervace jsou uzavřeny.